Νευροφυσιολογικές εξετάσεις

Οι νευροφυσιολογικές εξετάσεις που εκτελούνται στο ιατρείο ανήκουν σε 2 μεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν:

Το Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα – ΗΕΓ (EEGElectroencephalography) και η Χαρτογράφηση (EEG mapping).

Με τις εξετάσεις αυτές διερευνούμε την πιθανή ύπαρξη παθολογικής εγκεφαλικής δραστηριότητας, συνεχόμενης ή διαλείπουσας, γενικευμένης ή εντοπισμένης. Είναι πολύ χρήσιμες σε περιπτώσεις που υποψιαζόμαστε την παρουσία επιληπτικής κρίσης ή σε περιπτώσεις διάχυτης εγκεφαλοπάθειας.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA egk1

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι παρακάτω εξετάσεις:

 • Κινητικές Ταχύτητες Αγωγής (MNCV – Motor Nerve Conduction Velocity)
 • Αισθητικές Ταχύτητες Αγωγής (SNCV – Sensory Nerve Conduction Velocity)
 • F-κύμα (F-wave)
 • Ηλεκτρομυογράφημα ΗΜΓ (EMG – Electromyography) σε συνδιασμό με MUAP Analysis
 • H Reflex

Οι εξετάσεις αυτές χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση εντοπισμένων βλαβών ή διάχυτων παθήσεων των περιφερικών νεύρων και των ριζών της Αυχενικής (ΑΜΣΣ) και της Οσφυϊκής (ΟΜΣΣ) Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης.

Είναι οι εξετάσεις που είναι απαραίτητο να γίνουν σε περίπτωση που υποψιαζόμαστε π.χ. σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, ωλένια νευρίτιδα, πίεση του περονιαίου νεύρου ή ριζιτικές βλάβες στην ΑΜΣΣ ή την ΟΜΣΣ, σε περιπτώσεις που υπάρχει μούδιασμα ή αδυναμία περιορισμένης εντόπισης σε κάποιο άκρο αλλά ακόμα και σε περιπτώσεις διάχυτης αδυναμίας ή συμμετρικού μουδιάσματος των άκρων (π.χ. σε διαβητική πολυνευροπάθεια).

Επίσης:

 • Repetitve Nerve Stimulation (Δοκιμασία Επαναλαμβανόμενου Ερεθισμού ή Test Desmedt)

Είναι η εξέταση εκλογής σε περίπτωση που υποψιαζόμαστε προσβολή της νευρομυϊκής σύναψης όπως η Μυασθένεια ή το Μυασθενικό Σύνδρομο.

Καθώς και:

 • RRIV (R-R Interval Variation)
 • SSR (Sympathetic Skin Reflex)

Εξετάσεις που αφορούν το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα (Συμπαθητικό και Παρασυμπαθητικό) και ολοκληρώνουν τον έλεγχο που γίνεται με τις προηγούμενες εξετάσεις.

Και τέλος, μια πολύ σημαντική ομάδα εξετάσεων:

 • Πλεγμογράφημα
 • Στελεχιαία Προκλητά Δυναμικά
 • Σωματοαισθητικά Φλοιϊκά Προκλητά Δυναμικά

Για τον έλεγχο της αισθητικής οδού των άνω και κάτω άκρων, με ενδιάμεσους σταθμούς ελέγχου το Βραχιόνιο Πλέγμα (για τα άνω άκρα) το Νωτιαίο Μυελό – Στέλεχος του εγκεφάλου και τελικό σημείο ελέγχου τον Αισθητικό Φλοιό του εγκεφάλου. Με αυτές τις εξετάσεις ελέγχεται κυρίως το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (Νωτιαίος Μυελός και εγκέφαλος).

 • Στελεχιαία Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά (BAEP – Brainstem Auditory Evoked Potentials)

Για τον έλεγχο μιας σχετικά μικρής αλλά σημαντικής περιοχής του εγκεφάλου, του εγκεφαλικού στελέχους

 • Οπτικά Προκλητά Δυναμικά (VEPVisual evoked Potentials) μόνα τους ή σε συνδιασμό και ταυτόχρονα με
 • Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα (ERG – Electroretinography)

Για τον έλεγχο της οπτικής οδού (μάτι – οπτικό νεύρο – εγκέφαλος) και την εντόπιση πιθανής βλάβης στο μάτι (αμφιβληστροειδής) ή στο οπτικό νεύρο.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Comments are closed.