Σύνδεσμοι

Επίκουρος
http://www.parkinsonportal.gr
 
Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση κατά πλάκας
http://www.msassociationhellas.org/
 
Ελληνική Εταιρία για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας
http://www.gmss.gr/
 
Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών
http://www.alzheimerathens.gr
 
Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Επιληψία
http://www.psame.gr/

Comments are closed.